У міжархівній базі даних відтепер доступна інформація про понад 100 тисяч репресованих осіб

База Даних

Державний архів Львівської області доповнив базу даних «Український мартиролог XX ст.» 430-ма описовими статтями. Відтепер там доступна інформація про 107 559 репресованих осіб.

У середині лютого база даних «Український мартиролог XX ст.» поповнилася картками ще про 1688 постраждалих осіб, у тому числі 502 фотодокументами, а робота над укладанням карток щодо репресованих осіб продовжується.

Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів опрацював інформацію Центрального державного архіву
громадських об’єднань та україніки й Державних архівів Житомирської, Львівської та Черкаської областей.

Ознайомитися з даними можна за посиланням

Прес-служба Лівівської обласної військової адміністрації